رایت: هلو. من و شایا میخوایم نیم یور فیرو  *دیس ایز آفیشال*

- ضبط. نه دیس ایز امتحان دیس ایز تمرینی * دیس ایز آفیشال قاچاقی*

- یس. قرنطینه ساکز.

- ویر بیچز.

+ وای دید یو تل امممم؟؟

- ایتس ااسسسسس ایتس آم گانا هیر ایت

- ایتس جاست می اند فیوچر رایتز

+ آل فیوچر رایتز ریزر. * شششش دونت *

- نوموخوام * +دو ایتتت *

-  ای کنت ای فیل لایک ساموانز واچینگ آس * دونت واچ آسسس*۴۰ ثانیه شد

+ ویر نات واچبل

+ ویر بیچز *دونت تل ام اگنننن*

-  ععععععع
+ ایتس جاست یو؛ایتس فیوچر رایتز

- اوکییی لایک

 شی وود هو فورگات شی هز لایک ا مایند آف ا ماهی

 بات ون یو سی ایت اگننن

 شی وونت فورگت!

 

- دونت گت دیسترکتد بای الکاهال

( دت ایز

  فور

 هندز

 نات

 درینکینگ )

 

+ ایت ایز فور درینکینگ.

- شی ایز روزه.

 دتس وای شی کنت درینک الکاهال

 دتس د اونلی ریز*یه*ن*دود*

+ آی ویل درینک الکاهل فور افطار

 

* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ

 بوف.*
* بووممم*
- دتس د ریزالت آف درینکینگ الکاهل
 دونت گت درانک کیدز

 (بوفففف هاهاهااا یور تعادللل)

 

- اوکی سامتینگ دفنتلی گات اوت آف کوک دررر

 لت می *صدای هارپ*

 *صدای کوک کردن حرفه ای*

 

- داز دیس سوند دایت؟
+ ایت سوندز لایک هارپ

 

+ وای دو وی تاک اینگیلیشششش؟؟

*-آم تایرد آف دیس شت*

- آم جاست اکتین ادونو هو تو کوک ا گیتار.

- آی جاست وانتد یو تو تینک لایک * او آی گات ایت لایک* ععع *ععاعع* ععع

- لت می

 

- اوکی لتس اوه دا چه صدای *عه داشت ضبط میکرد؟* یه.


* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ*

- ریدم

 

* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دی. *

-ععععع عووونونونننااووا

+اهن اهن

(همراهی اصوات نامفهوم در تقلید صدای گیتار ناکوک)

 

+ برداشت شیشم

- ایتس جاست وان ضبط

+ ناه.

 

* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ

بووووووومممممم *

- دونت لععععفففف

+ از وقتی بشون گفتی ما بیچیم من خندم گرفت.

- دی ویل نو وی ار نات بیچز ون وی *یهههه* لایک پلی ان امیزینگ سانگگگگ *اههههه*

+ برداشت هفتممم

- دهم

+ هفدهم

 دت بیمزه جوک

- نو دت وازنت ا جوووک شی ریلی منت دت *آی نووو*

 شی منت دت فرام هر هارت

+ *هفففدهم.*

- هیهی

*دینگ دیریرینگ دینگ*

 نه

دوباره بگو هفدهم درحالیکه داری میگی هفدهم من شرو کنم

* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ دینگ*

*هفففففف دَهم*

* دینگ دیریرینگ دینگ دینگ دینگ *وای دویو دو دتتتتت* دینگ دینگ دیریرینگ دینگ*

.

*ای کن*

.

*لفت رویینز د مسترپیس*

- ایت واز گویینگ گووودددد

+ ار یو کریزی اور سامتین؟ برداشت هش دهم

.

.

.

اند دی مید ایت.

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سئو کاران Mᴀɢɪᴄᴀʟ Aɴɪᴍᴇ Kayla کج کلاه خان Robert Cynthia Tierra خدمات اجاره خودرو با ارزان ترین قیمت Ashley کالای مرغوب